Mobbepolitik

Vi accepterer ikke mobning i Rævehøjen
 - men er bevidst om, at det kan forekomme.

Forebyggelse af mobning er et fælles ansvar og kræver samarbejde. Derfor har vi i samråd med vores forældrebestyrelse udarbejdet retningslinjer for, hvordan vi i fællesskab kan vedligeholde en mobbefri kultur i Rævehøjen.