Læreplaner for Hjortekær, Lundtofte, Lyngby netværk 2015
Publiceret den 18. april 2016

Vi har i HLL udfærdiget fælles pædagogiske lærerplaner for hele netværket. Derud over har vi i Rævehøjen gjort os yderligere tanker om arbejdet med de fælles lærerplaner og deres liv i netop vores institution.

Vi ønsker, at det pædagogiske arbejde i Rævehøjen, skal gøre børnene i stand til at klare de krav der stilles, når livet skal leves i et hurtigt foranderligt samfund.

Derfor vil vi give børnene oplevelsen af, at der er sammenhæng og helhed i den tid de er i vores hus. De skal opleve, at det er af betydning, at netop de er her og at der er plads til, at de kan udvikle sig i det tempo og omfang de har brug for.

Det er Rævehøjens ønske og mål, at skabe en kultur, der gør det muligt for barnet at udvikle sig og få de kompetencer, der skal til, for at kunne begå sig i samvær med andre og for at kunne agere i forhold til de krav og forudsætninger, der kræves i et samfund, som konstant er i forandring.

Børn lærer gennem hele livet, men alle de grundlæggende færdigheder lærer de i deres første leveår. Derfor er det vigtigt for os at kunne være med til at give barnet de bedste betingelser for at kunne udvikle sig i samvær med andre. I et anerkendende miljø, hvor barnet kan opnå at få en tro på sig selv, kan det få energi til at erobre verden.

Børn har brug for voksne, der passer på dem, bekymre sig om dem, interesserer sig for dem og værdsætter dem som lige værdifulde mennesker.

I tæt samarbejde arbejder medarbejderne i Rævehøjen med udgangspunkt i HLL's pædagogiske lærerplaner og tilfører arbejdet vores værdier og tanker.