Sprog - små børn - stor betydning

Sproget er nøglen til at skabe sociale relationer, venskaber, information og viden og den nyeste forskning fremhæver betydningen af en tidlig indsats på det sproglige område.

Tale-hørekonsulenterne i Lyngby-Taarbæk Kommune har skrevet denne pjece med henblik på at beskrive barnets sproglige udvikling og give ideer til, hvordan blandt andre forældre og pædagoger kan give børnene de bedst tænkelige rammer for tidlige sprogtilegnelse.