Forældresamtaler

Denne folder er lavet i samarbejde med vores forældrebestyrelse. Folderen er tænkt som oplæg til samtalen og vi forventer, at i forholder jer til spørgsmålene inden samtalen med henblik på den gode dialog.